Garantie

Hoe lang heb ik garantie op plakfolie?

Op al onze plakfolies geldt een wettelijke garantie van 12 maanden. De levensduur is echter veel langer.

Uitgesloten van garantie zijn:

– Beschadiging door opzet of nalatigheid

– Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud

– Normale slijtage

– Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Zie ook onze algemene voorwaarden